Metode de sortare

Selection Sort[selecție]


Cazul mediu : O(N^2)

Cazul defavorabil : O(N^2)

Memorie folosita : O(1)

Stabil : DA

Descriere :

Acest algoritm selectează la fiecare pas cel mai mic element din vectorul de la pasul i+1 pâna la n.Valoarea minimă de la pasul i este pusă în vector la poziția i,facându-se

intereschimbarea cu poziția actuală a minimului.Nu este un algoritm indicat pentru vectorii

mari, in majoritatea cazurilor oferind rezultate mai slabe decât insertion sort si bubble sort .