Metode de sortare

Heap Sort [selecție]


Cazul mediu : O(N log N)

Cazul defavorabil : O(N log N)

Memorie folosita : O(1)

Stabil : NU

Descriere :

Algoritmul HeapSort este cel mai slab algoritm de clasă O(N log2N) Este mai slab (dar nu cu mult) decât algoritmii din familia QuickSort, dar are marele avantaj față de aceștia că nu este recursiv. Algoritmii recursivi rulează rapid, dar consumă o mare cantitate de memorie, ceea ce nu le permite să sorteze tablouri de dimensiuni oricât de mari HeapSort este un algoritm care "împăca" viteză cu consumul relativ mic de memorie.